Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

 1. Όροι Με την πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα, προσβάσιμη από το voulgarisjewelry.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβασή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

 2. Άδεια Χρήσης Παρέχεται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών στην Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή μόνο. Αυτή η άδεια είναι η χορήγηση άδειας, όχι η μεταβίβαση τίτλου, και υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε να:

 • τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά
 • χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή
 • επιχειρήσετε να αναστρέψετε την κατασκευή οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP
 • αφαιρέσετε τυχόν σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ιδιοκτησιακές σημειώσεις από τα υλικά ή
 • μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή "κατοπτρίσετε" τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στη MY SILVER LININGS LP να τερματίσει την άδεια σας σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από αυτές τις περιορισμούς. Με την ολοκλήρωση του τερματισμού της άδειας σας, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Γεννήτριας Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

 1. Αποποίηση Ευθυνών Όλα τα υλικά στην Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP παρέχονται "ως έχουν". Η MY SILVER LININGS LP δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε συνεπαγόμενη, και αποποιείται όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επίσης, η MY SILVER LININGS LP δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην Ιστοσελίδα της ή άλλως όσον αφορά τα υλικά αυτά ή οποιεσδήποτε τοποθεσίες συνδεδεμένες με αυτήν την Ιστοσελίδα.

 2. Περιορισμοί Η MY SILVER LININGS LP ή οι προμηθευτές της δεν θα ευθύνονται για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP, ακόμα και αν η MY SILVER LININGS LP ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις συνεπαγόμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

 3. Αναθεωρήσεις και Διορθώσεις Τα υλικά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η MY SILVER LININGS LP δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην Ιστοσελίδα της είναι ακριβή, πλήρη ή τρέχοντα. Η MY SILVER LININGS LP μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η MY SILVER LININGS LP δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

 4. Σύνδεσμοι Η MY SILVER LININGS LP δεν έχει ελέγξει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα της και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης τοποθεσίας. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από τη MY SILVER LININGS LP της τοποθεσίας. Η χρήση οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

 5. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας Η MY SILVER LININGS LP μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για την Ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

 6. Το Απόρρητό σας Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο Οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την Ιστοσελίδα της MY SILVER LININGS LP θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις σύγκρουσης νόμων.